Osteopathie is een mooie geneeswijze voor mens en dier. Een geneeswijze die niet verloren mag gaan en een gerespecteerde professionele plek verdient binnen de huidige (dier)gezondheidszorg.

Ik zou daar graag een bijdrage aan leveren. Derhalve heb ik een opleiding osteopathie voor honden ontwikkelt. Tijdens de ontwikkeling heb ik er naar gestreefd zo goed mogelijk invulling te geven aan de volgende aspecten: kwaliteit, professionaliteit, empathie, exclusiviteit, gedrevenheid. Ik heb dat gedaan op een mijn eigen manier. Tijdens de studie moet het een mooie en leerzame weg zijn, die we met elkaar maken. We versterken en ondersteunen elkaar in een respect-en liefdevolle omgeving. Daar varen de honden waarop we zullen gaan oefenen wel bij. Want het gaat natuurlijk om het stimuleren en behouden van het welzijn van onze honden.

Ik heb in de lesstof mijn ziel en zaligheid gelegd. Studenten wordt een behandelwijze aangeboden zoals ik zelf praktiseer. Die behandelwijze is opgebouwd uit de jaren ervaring die ik inmiddels heb opgebouwd plus alle kennis. Met die kennis en vaardigheden stimuleer ik de studenten graag om verder zelf op zoek te gaan naar de eigen werkmethode. Dat vraagt veel inspanning en bevlogenheid. Dat zijn de studenten waar ik naar op zoek ben. Ik streef ernaar osteopaten op te leiden die straks niet alleen met kennis en vaardigheid behandelen, maar ook met hun hart en intuitie.

Osteopathie in de vingers krijgen is veel oefenen. Vanaf de eerste studiedag zullen we daar al mee starten. Dat betekent veel afwisseling en dynamiek tijdens de studie, die bij gaat dragen aan de vorming van osteopaten die ik met vertrouwen zelf kan laten praktiseren.

Gewenst profiel van de studenten

Zeer gemotiveerde studenten die ik straks met een gerust hart honden kan laten behandelen op een hoogwaardige, veilige en professionele wijze. Bereidheid tot veel zelfstudie van bijvoorbeeld anatomie, fysiologie, enz, zodat we vooral osteopathie kunnen bedrijven op de cursusdagen. Anatomie, fysiologie, enz is heel belangrijk om te leren en is prima door zelfstudie eigen te maken. Ik verwacht een open en collegiale instelling, waarbij samenwerking en elkaar helpen centraal staan. Met elkaar worden we beter. Proactieve instelling om de ontwikkeling voor osteopathie voor honden met elkaar verder invulling te gaan geven. Dat betekent dat diverse onderwerpen aan bod zullen komen, waar zeker nog meer over te ontdekken valt en met elkaar verder kan worden opgepakt. Opleidingsniveau: vanaf HBO werk-en denkniveau. Een opleiding in de medische richting is vooral een pre voor jezelf. Ervaring met honden (in omgang, werk, enz) is ook een pre. De studiebelasting is sterk afhankelijk van opleiding/ervaring en snelheid van leren. Als indicatie dient met 5 tot 20 uur per week rekening gehouden te worden.

Inmiddels is de opleiding geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

De eerste 5 groepen zijn een groot succes geweest. We zien een toenemende interesse in de opleiding en vooral ook een steeds grotere vraag van hondeneigenaren naar hondenosteopaten. Om daar in de toekomst adequaat op te kunnen inspelen, hebben wij besloten om ons team uit te breiden. Het team wordt versterkt met Angela van der Hoorn https://www.hondenosteopathie-angela.nl/ , opdat wij dan meer mensen de mogelijkheid kunnen bieden hun passie te volgen en meer honden middels osteopathie te helpen. Met dat doel is de opleiding gestart en is nog steeds waar we het voor doen.

Er zal op een gegeven moment een nieuwe website komen waar alle info op vermeld gaat worden. In de tussentijd kunnen de ontwikkelingen gevolgd worden via bovengenoemde site van Angela en het opleidingsgedeelte van www.michaelhamerslag.nl

GEZOCHT OEFENHONDEN

Om de studenten een zo breed mogelijk aanbod aan te bieden aan oefenhonden, zijn wij altijd opzoek naar oefenhonden. Indien u interesse heeft om uw hond(en) hiervoor aan te melden, dan verzoeken wij u het contactformulier in te vullen en naar ons toe te zenden. Na ontvangst nemen wij contact met u op om het een en ander nader met u te bespreken. Dank dat u een steentje zou willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de osteopathie speciaal voor honden.

Opleiding:

Opleidingsduur: twee jaar

De totale opleidingskosten zijn per groep vastgesteld inclusief inschrijf-/registratiekosten, lesmateriaal, 1 examen, koffie, thee en lunch en exclusief eventueel zelf aan te schaffen literatuur.

De opleidingskosten voor groep 7 bedragen € 5.350,– per opleidingsjaar bij in één keer betalen. Er kan ook in vier termijn per jaar betaald worden en dan bedragen de totale opleidingskosten € 5.450,–per jaar. De bedragen zijn inclusief 0 % btw vanwege de registratie in het centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO).

Vooraf  wordt € 200,– inschrijfgeld in rekening gebracht, die bij de eerste volgende factuur weer in mindering wordt gebracht.

Aantal modules: 16 modules van twee dagen per module (8 modules eerste jaar en 8 modules tweede jaar)

Lesdagen: van 9.00 tot ca. 17.00 inclusief pauzes

Groep 7 is vol

Groep 8 zal van start gaan bij minimaal 8 deelnemers en zal uit maximaal 12 deelnemers bestaan. Aanmelden kan al voor groep 8. De locatie is Kynologenclub Gorinchem, Haarweg 31 a, 4205 NC Gorinchem. De lesdagen zijn vrijdagen en zaterdagen. De eerste module van groep 8 staat gepland op 17 en 18 januari 2025.

De opleidingskosten voor groep 8 bedragen € 5.400,- per opleidingsjaar bij in één keer betalen. Er kan ook in vier termijn per jaar betaald worden en dan bedragen de totale opleidingskosten € 5.500,-per jaar. De bedragen zijn inclusief 0 % btw vanwege de registratie in het centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO).

Vooraf  wordt € 200,– inschrijfgeld in rekening gebracht, die bij de eerste volgende factuur weer in mindering wordt gebracht.

GEZOCHT OEFENHONDEN

Om de studenten een zo breed mogelijk aanbod aan te bieden aan oefenhonden, zijn wij altijd opzoek naar oefenhonden. Indien u interesse heeft om uw hond(en) hiervoor aan te melden, dan verzoeken wij u het contactformulier in te vullen en naar ons toe te zenden. Na ontvangst nemen wij contact met u op om het een en ander nader met u te bespreken. Dank dat u een steentje zou willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de osteopathie speciaal voor honden.

Data Groepen 5 en 7

.

Groep 7

.

Vrijdagen en zaterdagen

1e jaar in 2024

Module 1: 19 en 20 januari

Module 2: 16 en 17 februari

Module 3: 29 en 30 maart

Module 4: 3 en 4 mei

Module 5: 21 en 22 juni

Module 6: 6 en 7 september

Module 7: 18 en 19 oktober

Module 8: 6 en 7 december

.

2e jaar in 2025

.

Module 9: 10 en 11 januari

Module 10: 14 en 15 februari

Module 11: 28 en 29 maart

Module 12: 2 en 3 mei

Module 13: 20 en 21 juni

Module 14: 5 en 6 september

Module 15: 17 en 18 oktober

Module 16: 28 en 29 november

.

.

Module 1 van groep 9 staat gepland voor 9 en 10 jan 2026

Data Groep 6

.

.

Groep 6 (vrijdagen/zaterdagen)

Studiejaar 1

.

15 – 16 dec 2023 Module 8

.

Studiejaar 2

.

26 – 27 jan 2024 Module 9

23 – 24 feb 2024 Module 10

5 – 6 apr 2024 Module 11

17 – 18 mei 2024 Module 12

28 – 29 jun 2024 Module 13

13 – 14 sep 2024 Module 14

25 – 26 okt 2024 Module 15

13 – 14 dec 2024 Module 16

.

.

Groep 8

Studiejaar 1 2025

.

17 – 18 jan 2025 Module 1

21 – 22 feb 2025 Module 2

4 – 5 apr 2025 Module 3

9 – 10 mei 2025 Module 4

27 – 28 jun Module 5

12 – -13 sep Module 6

24 – 25 okt 2025 Module 7

12 – 13 dec 2025 Module 8

.

Studiejaar 2 2026

.

16 – 17 jan 2026 Module 9

27 – 28 feb 2026 Module 10

10 – 11 apr 2026 Module 11

22 – 23 mei 2026 Module 12

26 – 27 juni 2026 Module 13

11 – 12 sep 2026 Module 14

23 – 24 okt 2026 Module 15

11 – 12 dec 2026 Module 16

.

Tijdens de gehele opleiding wordt lesmateriaal verschaft. Zowel syllabi als digitaal. Tijdens de afronding van een module krijg je huiswerk voor de volgende module.

De opleiding kan in zijn geheel of in vier termijnen per lesjaar worden betaald. Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. Dit bedrag wordt bij de eerste betaling van opleidingsgeld in mindering gebracht. Facturen dienen altijd ruim voorafgaand aan het lesjaar of relevante module(s) betaald te zijn. Indien een factuur niet op tijd betaald is, zal er een verhoging worden toegepast.

Opleiding wordt afgesloten met een examen en een diploma. Het theorie en praktijk examen heeft als doel dat de studenten tonen wat ze kunnen en verantwoord osteopathie voor honden kunnen toepassen. Na het met succes afronden van de opleiding, krijg je het diploma hondenosteopaat HDO®.

Indien een student dreigt een examen niet te halen of niet heeft gehaald, dan is één herexamen bij de studieprijs inbegrepen. Een datum voor herkansing wordt in overleg met de betreffende student vastgesteld.

Tijdens de studie worden er (oefen)honden ter beschikking gesteld. Dit om structuur en rust te behouden tijdens de studie. Dat betekent niet dat de honden van de studenten volledig worden uitgesloten. In overleg is er zeker ruimte om een hond van een student als (oefen)hond aan te merken.

(wettelijke) Erkenning / CRKBO

Er zijn eigenlijk twee soorten erkenning van onderwijs. De wettelijke erkenning van een opleiding en de niet wettelijke erkenning; zeg maar de maatschappelijk erkende opleidingen. Alle wettelijk erkende opleidingen van universiteiten en hogescholen zijn te vinden in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Opname in dit register kan alleen na erkenning door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Universiteiten en Hogescholen maar ook particuliere opleidingen kunnen wettelijk erkend worden. Universiteiten en Hogescholen krijgen dan geld van de overheid. Particuliere scholen niet. De enige op dieren gerichte studie die in het CROHO is opgenomen is diergeneeskunde. Dat betekent dat alle andere therapeutische opleidingen op hbo-en universitair niveau voor dieren niet in het CROHO zijn opgenomen. Praktisch bekeken is het voor de voornamelijk particulieren scholen nauwelijks mogelijk (gezien de selectiecriteria en kosten) om voor wettelijke erkenning in aanmerking te komen.

Rest het doel tot het verkrijgen van maatschappelijke erkenning. Die wordt in een betreffende branche of beroepsgroep verkregen door een kwalitatief goede opleiding aan te bieden. Meestal erkend de betreffende beroepsgroep de opleiding pas als deze al diverse jaren zich professioneel weet te handhaven. Iedereen mag volgens de wet educatie geven. En ben je ook vrij om eigen registers en brancheverenigingen rondom jouw opleiding op te richten. Dat zou zomaar een optie voor mij kunnen zijn op weg naar erkenning. De eerste stap is gewoon een keer beginnen met het aanbieden van goede kwaliteit en professionele inhoud. Dat is waar ik graag voor wil gaan, zoals de andere erkende opleidingen ook hebben gedaan.

Om stappen te zetten richting verdere erkenning is de opleiding geregistreerd bij het centraal register voor kort beroepsonderwijs (CRKBO)

© Copyright 2019 – Michael Hamerslag – www.michaelhamerslag.nl