Inschrijfformulier opleiding hondenosteopaat HDO®

Contactgegevens

Facturatie

Gewenste wijze van betalen

Er kan alleen voor de hele opleiding worden ingeschreven die bij een normaal verloop twee jaar duurt. Na betaling van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief.
Aan de opleiding wordt deelgenomen op eigen risico. Opleiding Hondenosteopaat HDO aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade/letsel aan personen en dieren. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de veiligheid van mens en dier.

© Copyright 2019 – Michael Hamerslag – www.michaelhamerslag.nl